HISTORIA NASZEGO OBIEKTU

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa powstały w 1951 r. jako przedsiębiorstwo wielozakładowe działające na terenie Polski Południowej. Podstawowym zakresem działania jest wydobywanie, przeróbka i sprzedaż kruszywa naturalnego do produkcji betonów towarowych i prefabrykacji dla budownictwa i drogownictwa.

Z wyprodukowanego kruszywa w Krakowskich Zakładach Eksploatacji Kruszywa zbudowano większość powstałych po 1950 r. osiedli mieszkaniowych w Krakowie, zakładów oraz obiektów przemysłowych i hydrotechnicznych w rejonie krakowskim i śląskim. W 1998 roku w ramach przekształceń własnościowych została utworzona pracownicza Spółka Akcyjna Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, która przejęła majątek dotychczasowego przedsiębiorstwa państwowego.
Obecnie Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna dynamicznie się rozwijają i są jednym z największych w kraju producentów kruszywa naturalnego. Załogę Spółki stanowi ponad 300 doświadczonych i wysoko kwalifikowanych pracowników zatrudnionych w jedenastu Kopalniach i dwóch Jednostkach Zaplecza Technicznego i Biurze Zarządu Firmy.